ภ.จว.ยะลา

กองร้อย

ลำดับ

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล

ที่ทำงาน

ร.1 รร.7

-

-

-

-

ร.2 รร.7

-

-

-

-

ร.3 รร.7

-

-

-

-

ร.4 รร.7

-

-

-

-

ร.5 รร.7

131

ด.ต.ภานุวัฒน์ ไชยมั่น

มะเดี่ยว

สภ.เบตง

ร.6 รร.7

-

-

-

-

ร.1 กฝ.1

-

-

-

-

ร.2 กฝ.1

-

-

-

-

ร.3 กฝ.1

-

-

-

-

ร.4 กฝ.1

-

-

-

-

ร.1 กฝ.7

-

-

-

-

ร.2 กฝ.7

-

-

-

-

ร.3 กฝ.7

-

-

-

-

ร.4 กฝ.7

-

-

-

-

ร.5 กฝ.7

-

-

-

-

เทียบรุ่น

รร.0

0

ด.ต.

-

-

สถานที่ทำงาน

กก.สส.ภ.จว.ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

สภ.เมืองยะลา 14 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทร.0-7321-2634 

สภ.กาบัง 321 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 โทร.0-7325-8094 

สภ.โกตาบารู 27 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทร.0-7325-1305 

สภ.ธารโต 144 หมู่ที่ 1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 โทร.0-7329-7026 

สภ.บันนังสตา 33 ถ.สุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทร.073-289534 

สภ.เบตง 321 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร.0-7323-0915 

สภ.แม่หวาด 2 ซ.สันติราษฎร์ ถ.สุขยางค์ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95170 โทร.0-7328-0157 

สภ.ยะหา 143 ม.2 ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทร.0-7329-1174 

สภ.รามัน 194 หมู่ที่ 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทร.0-7329-5031 

สภ.ลำใหม่ 90 หมู่ 6 ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160 โทร.0-7325-2355