ภ.จว.หนองบัวลำภู

กองร้อย

ลำดับ

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล

ที่ทำงาน

ร.1 รร.7

-

-

-

-

ร.2 รร.7

97

ด.ต.ประพันธ์ศักดิ์ อินเกื้อ

-

สภ.เมือง

ร.3 รร.7

-

-

-

-

ร.4 รร.7

-

-

-

-

ร.5 รร.7

65

107

ด.ต.อธิวัฒน์ พันธัง

ด.ต.สุทินพรรณ์ คำหว้า

-

ก็อบแก๊ป

สภ.เมือง

สภ.นากลาง

ร.6 รร.7

-

-

-

-

ร.1 กฝ.1

-

-

-

-

ร.2 กฝ.1

-

-

-

-

ร.3 กฝ.1

-

-

-

-

ร.4 กฝ.1

-

-

-

-

ร.1 กฝ.7

-

-

-

-

ร.2 กฝ.7

-

-

-

-

ร.3 กฝ.7

-

-

-

-

ร.4 กฝ.7

-

-

-

-

ร.5 กฝ.7

-

-

-

-

เทียบรุ่น

รร.0

0

ด.ต.

-

-

สถานที่ทำงาน